Ošetřené dřevo je základ kvalitní střechy

4. 7. 2018

Kvalitní střecha chrání každý objekt před povětrnostními vlivy a brání úniku akumulovaného tepla. Tvar střechy je zpravidla závislý na fantazii architekta a přání investora. Každá střecha se však skládá z konstrukce a tepelné izolace (plochá střecha a střecha, pod kterou bude podkrovní byt, obsahuje i hydroizolaci) a ochrana konstrukce má svá jasná pravidla.

Nosnou konstrukcí ploché střechy je strop nad posledním podlažím domu. Krytinu tvoří hydroizolace a nezbytná je i tepelná izolace. Konstrukce šikmé střechy – krovu se většinou skládá z několika typů dřevěných součástí (vazných trámů, pozednic, sloupků atd.), které se vyrábí z tříděného smrkového řeziva. Zde platí, že základem kvalitní střechy je bez výjimky kvalitní a dobře preventivně chráněné dřevo.

V žádném případě nesmí na krovových konstrukcích zůstat zbytky kůry. Tříděné řezivo by při zabudování mělo mít maximální vlhkost do 20 %. Vlhkost na hranici 20 % je vstupní branou pro napadení dřevokaznou houbou. Je tedy důležité, aby materiály na krovy nepřicházely na stavbu s vyšší vlhkostí a aby mohly následně vysychat i po dokončení konstrukce. Ideálně díky stálému proudění vzduchu, které sníží vlhkost na 15 % a méně.

Preventivě ošetřovat, chránit

Samozřejmostí musí být ošetření veškerého do krovu použitého dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem, postřikem, máčením nebo tlakovou impregnací. Jedině tak lze krov účinně chránit před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud se v projektu předpokládá větší zatížení střechy, nebo jde-li o dílčí rekonstrukci šikmých střech na stávající budově, lze pro zvýšení tuhosti krovu použít i prvky z ocelových profilů. I ty je ale nutné, stejně jako veškeré konstrukční prvky dřevěné, ošetřit ochrannými nátěry. Ocel navíc nesmí procházet tepelnou izolací, aby se nevytvořily nežádoucí tepelné mosty a nemohla kondenzovat vlhkost. Ta by likvidovala dřevěné konstrukce, stala by se vstupní branou pro škůdce dřeva a objekt by z pohledu uživatele významně zatížily i úniky tepla.

K poškození dřeva v krovech dochází nejčastěji právě za zvýšené vlhkosti a největšími nepřáteli jsou biotičtí činitelé, tedy dřevokazný hmyz, houby a plísně. Možné riziko napadení dřeva je definováno 5 třídami:

  1. dřevo v interiéru staveb, pod střechou, bez styku se zemí, trvale suché;
  2. dřevo bez styku se zemí, zcela chráněné před povětrností a vyluhováním vodou, možné je přechodné vystavení vyšší vlhkosti (pára, mlha);
  3. dřevo vystavené vlivu povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí;
  4. dřevo ve styku se zemí nebo sladkou vodou;
  5. dřevo v trvalém a přímém styku se slanou (mořskou) vodou – ve vnitrozemských podmínkách se toto ohrožení standardně nevyskytuje.

Dřevěné konstrukce krovů, ale i další prvky, které jsou vystaveny vnějším vlivům (dřevěné krytiny, římsy, bednění, okna, zábradlí, ploty apod.) musí mít detaily vyřešeny tak, aby se v nich voda nezadržovala a aby mohly dobře vysychat. Přesto jen samotným konstrukčním řešením se nedá vždy dosáhnout požadované dlouhodobé životnosti a funkčnosti dřeva.

Je tedy bezesporu nutné sáhnout po preventivní chemické ochraně a počítat s ní a s náklady na ni nejlépe již ve fázi projektu.

Kvalitní prostředky nabízí řešení na míru a jejich použití se vyplatí

Kvalitní prostředky působí napříč několika třídami použití. Například česká značka BOCHEMIT® je běžně na trhu k dispozici ve škále až do třídy použití 4 a stojí za ní 50 let zkušeností s ochranou dřeva nejen v České republice, ale i v evropském měřítku. Na výběr jsou prostředky, které působí jak proti dřevokaznému hmyzu, tak proti houbám i plísním. Barevné varianty prostředků umožňují jasné odlišení ošetřeného od neošetřeného dřeva, především při aplikaci nátěrem nebo postřikem.

Top širokospektrálním produktem pro povrchovou impregnaci stavebního řeziva v interiérech i v exteriérech je BOCHEMIT® Opti F. Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, plísním i dřevokaznému hmyzu. „Současně má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek. Aplikuje se nátěrem nebo postřikem, ale také máčením v máčecích vanách,“ zmiňuje doktor Leo Bukovský, vedoucí odboru technické legislativy společnosti Bochemie.

Nejrozšířenějším produktem v profesionální sféře je BOCHEMIT® QB Profi, který je navíc vhodný pro vakuo-tlakovou impregnaci. I zde platí, že je na výběr mezi bezbarvou a barevnými variantami přípravku.

Životnost provedené ochrany prostředky značky BOCHEMIT® je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let (s vhodným krycím nátěrem), při použití BOCHEMIT®u Forte Profi určeného pro vakuo-tlakovou impregnaci a třídu použití 4 je to až 15 let. Poté se doporučuje provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech).

Kompletní škálu a detailní informace o přípravcích BOCHEMIT® uvádí výrobce na www.bochemie.cz.

Placená reklama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email