Památkou roku 2017 se stal most s unikátní dřevěnou konstrukcí

26. 3. 2018

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo v minulém týdnu výsledky soutěže Památka roku 2017. V kategorii velkých rekonstrukcí zvítězila obnova unikátního dřevěného krytého mostu přes řeku Jizeru v obci Bystrá – Bystrá nad Jizerou.

Jedná se o unikátní konstrukci mostu nadregionálního významu. V Česku jsou pouze dva mosty obdobné konstrukce, konkrétně se jedná o tzv. věšadlový systém. Trojúhelníkové věšadlo z Bystré je však jediné.

Most byl vybudován v roce 1922 mlynářem Janouškem pro dopravu obilí do jeho mlýna. Konstrukce, opláštění a dekorativní prvky jsou i přes některé drobné opravy v minulosti a přes svůj špatný stav dochovány ve své původní podobě. Most se dočkal opravy, která byla dokončena v roce 2017 po téměř pětiletém uzavření pro havarijní stav.

„Most byl jako celek jeřábem transportován na břeh, kde byly provedeny opravy nosné konstrukce. Opravy byly prováděny za použití klasických tesařských postupů. Mezitím bylo sanováno založení pilíře metodou tryskové injektáže a prováděna obnova opěr mostu,“ píše se v oficiálním soutěžním profilu o průběhu rekonstrukce.

Jak se dále můžeme dozvědět, po transportu zpět byly provedeny dokončovací práce a most byl slavnostně otevřen v září 2017. Od té doby opět slouží silniční dopravě s omezením pro osobní automobily, dále pro pěší a cyklistickou dopravu.

V soutěži Památka roku 2017 však bylo uděleno ještě jedno prvenství, a to v kategorii malých rekonstrukcí (do výše 2 milionů korun), mezi kterými zvítězila kaple Ukřižování – cyklus křížové cesty – Jiřetín pod Jedlovou.

Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Do celostátního finále se kromě oceněných památek dostal také soubor čtrnácti kaplí křížové cesty – Mníšek pod Brdy, dále krovy měšťanských domů – Cheb a z velkých rekonstrukcí pak budova bývalé železniční zastávky v Ostrově a pražská Werichova vila.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být například zámek, hrad, klášter a jeho areál, dále kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor či park.

Zdroj: historickasidla.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email