Podívejte se na přehled odborných akcí Studia Axis

21. 1. 2021

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během prvního pololetí roku 2021.

Přehled akreditovaných školení na 1. pol. roku 2021:

 • 26. 1. 2021 – úterý – od 9 do 13 h
  Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
 • 9. 2. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
  Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
 • 16. 2. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
  Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav /Praha/
 • 23. 2. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
  Stavební zákon – aktuální změny /Praha/
 • 2. 3. 2021 – úterý – od 9 do 16 h
  Technický dozor stavebníka /Praha/ 
 • 9. 3. 2021 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/
 • 30. 3. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
  Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/
 • 13. 4. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
  Pražské stavební předpisy /Praha/
 • 12. 5. 2021 – středa – od 9 do 13 h
  Požární bezpečnost staveb a závady v projektech a realizacích /Praha/
 • 25 – 26. 5. 2021 – úterý a středa
  Obnova památek 2021 – sgrafito /Praha/
 • 16 – 17. 6. 2021 – středa a čtvrtek
  Podzemní vody ve vodárenské praxi 2021 /Rychnov nad Kněžnou/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email