Přinášíme přehled odborných akcí Studia Axis

20. 2. 2023

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během prvního pololetí roku 2023.

Přehled akreditovaných školení:

 • 28. 2. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Vodní zákon /Praha/
 • 21. – 22. 3. 2023 – úterý a středa – od 9 do 17 h
  Obnova památek 2023 – historické podlahy /Praha/
 • 4. 4. 2023 – úterý – od 9 do 16.30 h
  Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/    
 • 12. 4. 2023 – středa – od 9 do 13 h
  Nedostatky staveb z hlediska požární bezpečnosti /Praha/
 • 19. – 20. 4. 2023 – středa a čtvrtek
  Podzemní vody ve vodárenské praxi 2023 /Rychnov nad Kněžnou/
 • 10. 5. 2023 – středa – od 9 do 13 h
  Energetická náročnost staveb /Praha/
 • 16. 5. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Stavební zákon – stávající i nový /Praha/
 • 25. 5. 2023 – čtvrtek – od 9 do 14 h
  Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/
 • 30. 5. 2023 – úterý – od 9 do 14 h
  Zákon o vodovodech a kanalizacích /Olomouc/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS

je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email