Řemeslo: Historická dřevěnka ožila díky tradičním postupům

21. 6. 2019

Jednou z oceněných staveb v soutěži Dřevěná stavba roku 2019 byla Národní kulturní památka Dřevěnka Úpice, která se stala vítězem kategorie „Roubenky a sruby – realizace“.

Dům č. p. 92 v Úpici, nazývaný Dřevěnka, je jedním z nejstarších a největších českých maloměstských dřevěných domů, který je navíc zachovaný v relativní úplnosti a autentičnosti z doby výstavby na počátku 17. století. Díky své výjimečnosti získala Dřevěnka v roce 2010 status Národní kulturní památky.

V rámci portfolia technologií použitých při rekonstrukci Dřevněnky zasluhuje jako jedinečné vyzdvihnout přísné dodržení historických postupů – od použití ručně přitesávaných kuláčů základní roubené konstrukce těla budovy po ručně štípaný šindel, který tvoří střešní krytinu, při maximálním zachování těch původních materiálů, které bylo možno zachránit.

Historické postupy byly dodrženy i při zpracování vymazávek mezi trámy, bílení příslušných interiérových částí vápennými nátěry či při úpravě hliněných podlah v příslušných částech objektu. Zcela jedinečná je kombinace těchto postupů s požadavky moderního muzejnictví, jako je skryté podlahové topení v přízemí budovy nebo speciální vytápění cirkulujícím vzduchem.

Dřevěnka, která byla v roce 2018 obnovená díky studiu ArchiCraft Praha, projektu Lubora Grunda, řemeslu firmy TES 98 a městu Úpice, je dokladem konstrukčního mistrovství našich předků a zároveň unikátním dokladem o podobě a funkčních částech tzv. třídílných raně novověkých maloměstských domů. Díky rekonstrukci zůstane toto svědectví nejen zachováno pro budoucnost, ale především živé v současnosti.

Zdroj: Dřevo pro život

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email