Správné odvětrání střechy má vliv na komfort bydlení

14. 5. 2018

Každá střecha, nezávisle na typu, musí být kvalitně navržena a ještě lépe provedena. Dnes jsou střechy nesrovnatelně více komplikované než v dávné minulosti. Obsahují více vrstev a současně jsou velmi zatěžovány vlhkostí a dalšími vlivy přímo z domu. Střecha musí také splňovat normové požadavky na větrání střešního souvrství, aby se omezila kondenzace a hromadění vody ve střeše. Proto je velmi důležité dodržet kvalitní systém odvětrání…

Riziko u plochých střech

Nejprve se podíváme na ploché střechy, které jsou často řešeny jako dvouplášťové nebo více plášťové. To znamená, že pod konečnou střešní krytinou (PVC folií nebo asfaltovým pásem) a nosnou konstrukcí je vytvořena minimálně jedna vzduchová mezera, přes kterou má být průběžně odváděna přebytečná vlhkost. Aby se však vlhký vzduch z této mezery odvětral, musí být vytvořen dostatečný počet otvorů po obvodu střechy. To jsou ty známé mřížky, které jsou vidět na fasádě domu těsně pod úrovní střechy. Často se stává, že při zateplení domu se tyto mřížky přeizolují polystyrenem, a tím zacpou. Pak je jen otázkou času, kdy se někde v bytě objeví mokrý flek na stropě.

Větrací otvory je vždy nutné ponechat průchozí a navíc i v původní velikosti.

Použití aktivních větracích prvků

Pro účinnější výměnu vzduchu v souvrství střechy lze také použít ventilační turbíny Lomanco, které zajistí svým sacím efektem výrazně větší výměnu vzduchu. Jedna turbína LOMANCO BIB14 většinou stačí na 50 až 70 m2 střechy. Nebo lze použít velký počet pasivních větracích komínků, ale tam už je důležité zvolit správnou velikost a přesný počet. Tak jako tak musí být dodrženo přisávání vzduchu z fasády.

Problém šikmých střech

V případě šikmých střech je situace poněkud odlišná. Obecně je šikmá střecha o něco bezpečnější z hlediska rizika kondenzace i zatékání, protože díky prudkému sklonu je rychlejší odvod dešťové vody a střecha neobsahuje tolik vrstev, kde by se mohla vlhkost držet. Pod šikmou střechou je prostor poměrně velký a volně průchozí. Proto i jeho odvětrání je nesrovnatelně jednodušší než u komplikovaných plochých střech.

Změna z ploché střechy na šikmou

Proto se spousta paneláků rozhodla provést tuto konstrukční změnu a na původní plochou střechu nechává instalovat střechu šikmou. Většinou se jedná o velmi „jednoduchou“ konstrukci, která ovšem musí splňovat spoustu požadavků na statické zajištění, konstrukční pevnost a přitom musí být co nejlehčí. Proto se volí velmi lehká střešní krytina, nejčastěji plechová a nosná konstrukce dřevěná nebo ocelová.

Prostor pod střešní krytinou je nutné ovšem také důkladně odvětrat. K tomuto účelu lze použít opět velmi univerzální ventilační turbíny LOMANCO. Uvedený podstřešní prostor odvětrají turbíny umístěné do hřebene ve vzdálenosti 7 metrů od sebe. Potom jsou často vidět na střeše jak turbíny pro odvětrání podstřešního prostoru, tak turbíny pro odvětrání centrálních šachet panelových domů.

Teplo musí pryč

K odvětrání střech je ještě jeden zásadní důvod, a tím je teplo. V letních měsících dochází k intenzivnímu přehřívání střechy tepelným zářením od slunce. Toto teplo při dlouhodobém účinku proniká i do podstřešních bytů, kde výrazně zvedá teplotu. Aby se tepelná zátěž objektu snížila, je potřeba přehřátý vzduch pod střechou (často teploty i 60 – 70 °C) co nejvíce odvětrat. Celkově tím dojde ke snížení teploty na půdě na zhruba 40 °C a i v horních bytech bude pokles teploty citelný i o několik stupňů.

Zásadní noční zchlazení objektu

Především přes noc dojde k velmi žádoucímu zchlazení střechy na teplotu venkovní (20 °C) na místo toho, aby se ve střeše teplo akumulovalo a dlouhodobě vyhřívalo celou stavbu.

Závěr

Shrneme-li uvedené informace, tak platí, že se v žádném případě nesmí podcenit odvětrávání střech, a to jak šikmých, tak i plochých. Vždy je nutné řešit kvalitní přisávání vzduchu do střešní konstrukce, aby se předešlo kondenzaci a současně aby se v létě snížilo přehřívání objektu.

Ing. Radim Otýpka, technik

Foto: Archiv firmy Stunex (realizační firma na šikmé střechy panelových domů)

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email