Střechy-Fasády-Izolace 6/2021: Klempířina je dnes jedním z nejžádanějších řemesel

4. 6. 2021

Červnové vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace je zaměřeno především na téma Klempířina, ale opět v něm najdete i řadu dalších inspirativních článků.

Vybíráme z aktuálního vydání:

KLEMPÍŘINA

Když řemeslník dobře ovládá své řemeslo, je to velká radost. Vypovídá o tom i článek o uměleckém klempíři Josefu Kolínkovi, který ve své dílně praktikuje klasickou klempířinu s kovotepectvím, pasířstvím a kovotlačitelstvím.

Střecha hrobky rodu von Baillou v Hustopečích nad Bečvou je také příkladem skvěle zvládnutého řemesla. Ne nadarmo získala druhou cenu v soutěži ART OF ZINC 2020 v kategorii Umělecký detail.

PODPORA ŘEMESEL

Oslovili jsme všech 14 českých a moravských krajů s otázkami ohledně podpory řemesel. Zajímaly nás především střechařské obory tesař, klempíř a pokrývač. Nakonec vznikla z velmi zajímavá anketní skládačka z celkem devíti krajů, které učně podporují například formou stipendií nebo příspěvků na vybavení.

ROZHOVORY

Naší milou povinností je gratulace k významnému životnímu jubileu a činíme tak rozhovorem s nestorem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a jedním z jeho zakladatelů Jiřím Vrňatou.

Více než tisíc úspěšných realizací různých střech, dokazujících skvěle zvládnuté řemeslo, má od roku 1997 na svém kontě hranická firma Stavitelství střechy. Přinášíme rozhovor s jejím jednatelem Milanem Hajlmanem o zásadních milnících podnikání či o požadavcích zákazníků.

SLOVO ODBORNÍKA

Profesor Ing. Josef Oláh, PhD., a Ing. Jakub Čurpek, PhD., pokračují v článku nazvaném Rozčarovanie z asfaltovaných šindľových krytín striech budov

v popisu problematiky pokládání této krytiny a úskalí z toho vyplývajících.

Další rady přímo z praxe spádování střech pomocí pěnového polystyrenu přináší Ing. Jaroslav Brychta, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. A Ing. Marek Novotný se tentokrát věnuje kruhovým prostupům v asfaltových hydroizolacích.


Aktuální číslo i další vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email