Tradičné Cechové dni 2021 boli tentokrát o detailoch

4. 11. 2021

Tradičný, v poradí už sedemnásty ročník odborných seminárov o strechách pod názvom Cechové dni 2021 zahájil 19. októbra v Agroinštitúte v Nitre úvodným slovom predseda Cechu strechárov Slovenska Ing. Eduard Jamrich. Ústrednou témou akcie boli Domy s takmer nulovou spotrebou energie a vplyv detailov na konštrukciu strechy.

S prvou prednáškou nazvanou Detaily kombinovanej plochej strechy SG COMBO ROOF vystúpil Jozef Lackovič z divízie ISOVER z firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Poukázal na dvadsaťročné skúsenosti so skúškami požiarnej odolnosti a predstavil najnovšie poznatky z riešenia detailov ľahkej strešnej krytiny.

Systém PREFA Aluminiumprodukte predstavil Ing. Gabriel Boros na príkladoch projektov a ich realizácií. Poukázal na dlhoročné skúsenosti s hliníkovými plechmi a predviedol niekoľko spôsobov moderného riešenia projektov a realizácie nielen striech, ale aj fasád.

O správnej voľbe strešného príslušenstva hovoril v nasledujúcej prednáške Mgr. Matej Porubec z firmy HPI-CZ s.r.o. Zameral sa na odvetranie strešného plášťa, protisnehové opatrenia a bezpečnú strechu. Zdôraznil, že kvalitu tvorí detail, a predstavil niekoľko konkrétnych komponentov.

Štefan Moravec z firmy SFS Group CZ s.r.o. hovoril o častom probléme – zatekaní plochých striech – a predstavil novinku, ktorá umožňuje integrovanú kontrolu strechy z hľadiska vody v strešnom plášti. Predviedol pomocou videa, ako systém detekcie funguje.

Eliminácia prehrievania strešných konštrukcií s použitím nadkrokvovej drevovláknitej izolácie a použitie certifikovaných prírodných izolačných materiálov v strešnej konštrukcii bola témou prednášky Milana Sedláčka z firmy TEPORE s.r.o. Predstavil základné komponenty a ich vlastnosti.

O odvodnení plochých striech hovoril zástupca firmy TOPWET Ing. Lukáš Smolík. Hovoril o zásadách pri ich navrhovaní a upozornil na niektoré zbytočné chyby.

Posledným vystúpením bola prednáška Bc. Karola Plaštiaka z firmy SIGA Cover AG a zaoberala sa otázkou, ako pomocou systému SIGA rýchlo, spoľahlivo a lacno vyriešiť najčastejšie sa objavujúce problémové detaily pri lepení strešných fólií na slovenských strechách. Ukázal konkrétne fólie a vysvetlil ich prednosti.

Podľa Ing. Eduarda Jamricha sa 17. ročník Cechových dní 2021 vydaril: „Na jednej strane nám to ukazuje, akí sme starí, ako sme už pokročili v našom veku, ale na druhej strane vidíme, že  je veľmi potrebné semináre naďalej organizovať. Náš strechársky odbor sa stále vyvíja smerom dopredu a nové informácie je treba posunúť ďalej. Niekedy ľudia nemajú možnosť prísť k novým informáciám, a v priebehu Cechových dní dostanú komplexný názor na celú problematiku striech. Sme radi, že sa nám covidová situácia trošku uvoľnila a že môžeme v týchto aktivitách pokračovať. Môžeme sa tešiť, že o tieto akcie je záujem nielen z radov našich členov, ale zúčastňujú sa ich aj projektanti, architekti, stavebné dozory, stavbyvedúci, investori a stavebná verejnosť. Skvelé je, že k tomu aktívne pristupujú aj  naši partnerskí členovia, ktorí sa prostredníctvom svojich odborníkov chcú podeliť o informácie, novinky, o svoje výrobky, teórie a najnovšie technológie. Teší nás, že sa nám na týchto akciách zúčastňuje veľa mladých ľudí a študentov, pretože inak je to žalostné. Naše strechárske odbory študuje málo študentov,“ zhodnotil situáciu Ing. Eduard Jamrich s tým, že podpore štúdia strechárskych odborov už Cech strechárov Slovenska venoval veľa času a síl, ale zatiaľ bez adekvátnej odozvy. „Nechceme s tým prestať, ale na druhej strane skoro nie je koho podporiť, pretože záujem o tieto remeslá nie je taký, ako by sme potrebovali. Počet odborníkov pre klampiarske, izolačné, strechárske a tesárske konštrukcie na Slovensku klesá a vzniká veľká medzera.“

Cechové dni 2021 kladne zhodnotil aj čestný predseda CSS prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., ktorý ocenil hlavne osobné stretnutie všetkých zúčastnených. „Je veľký  rozdiel vidieť prezentáciu cez počítač a osobne naživo v prednáškovej sále. Je to úplne iné, inak sa to vníma. Veľké plus vidím v tom, že človek má hneď možnosť sa opýtať  na to, čo ho zaujme. Tí, čo sú v praxi už dlhšie, majú možnosť si veľa vecí pripomenúť, oživiť, ale aj naučiť sa nové postupy, zoznámiť sa s novými materiálmi a možnosťami. Veď ten náš odbor ide stále dopredu. A okrem toho nastupuje nová generácia, ktorá má možnosť sa takto názorne vzdelávať. Oceňujem aj prednášateľov, ktorí boli na veľmi dobrej úrovni a okrem názorných príkladov priniesli aj veľa námetov, ktorými je treba sa zaoberať. Ako veľmi dobré hodnotím prednesené príklady, čo a ako sa má robiť, príklady z realizácie, ale aj  poukázanie na chyby a ich riešenie a nové moderné možnosti navrhovania striech. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Po dlhom čase som nemusel prednášať ja, ale bol som poslucháčom, čo je pre mňa osobne pekné zadosťučinenie.“

Text a foto: Anna Vidiševská

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email