V Ostravě se během dubna začne stavět rezidence Nové Lauby

10. 3. 2021

Po více než čtyřech letech od zahájení přípravy záměru zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem bytového komplexu Nové Lauby. Výstavbu atraktivní rezidence s parkováním a službami v samém centru města již v dubnu zahájí soukromý investor, kterým je Sdružení BBB Nové Lauby. Novostavba musí být dokončena do tří let.

Přípravu projektu Nové Lauby město zahájilo v roce 2016 studií území, následovaly tři roky práce na získání územního a stavebního povolení, přes dva roky práce na archeologickém průzkumu a souběžně s tím bezmála rok probíhalo výběrové řízení na investora stavby. Archeologický výzkum skončil v úterý 2. března a ve středu 3. března zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem. Vítěznou nabídku podalo Sdružení BBB Nové Lauby, jehož členy jsou Bystroň Group, BBP Stavby a stavební společnost BAK.

„Nové Lauby jsou strategickým projektem, kterým pokračujeme v kultivaci a rozvoji historického jádra města, tolik postiženého nedostavěnými prolukami a dlouhodobým podfinancováním. Koncept spolupráce města a privátního investora spočívá v tom, že město připravilo projektovou dokumentaci dle svých potřeb a očekávání. Investor projekt jako celek zrealizuje. A po dokončení bude část nemovitosti vlastnit město pro účely nájemního bydlení a parkování a část soukromý investor. Jedná se o unikátní model spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru při výstavbě nových bytů,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

V novostavbě o pěti nadzemních podlažích mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou v centru Ostravy se bude nacházet 85 bytů od 1+KK až po 4+KK, podzemní parkování se 173 místy a obchodní prostory. Celkové náklady stavby podle dokumentace pro stavební povolení vychází na 487  milionů korun bez DPH. Sdružení BBB Nové Lauby zaplatí městu veškeré náklady za přípravu projektu a provedený archeologický průzkum ve výši zhruba 32 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 35,5 milionu korun bez DPH. Město po dokončení stavby odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale především pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane 54 bytů, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory.

Objekt vyroste v proluce, která byla historicky zastavěna blokovou zástavbou, zbouranou kvůli jejímu špatnému technickému stavu v 60. letech minulého století. Autorem návrhu rezidenčního objektu je architektonická kancelář znamení čtyř – architekti, kteří se úspěšně poprali s úkolem návrhu stavby na jedné z nejlukrativnějších městských parcel s unikátní historickou hodnotou v městské památkové zóně a navrhli novostavbu, která má formu tradičního městského bloku. Koncept pečlivě balancuje na pomezí pěti svébytných městských domů tvořících harmonický celek s vnitřní dvoranou.

Novostavba bude mít tvar uzavřeného nepravidelného lichoběžníku s pěti bloky, s maximálními rozměry 57,4 x 47,4 metru a maximální výškou 19,36 metru. Bude zastřešena vegetačními plochami, uvnitř s ozeleněným atriem. Parter bude využit částečně k bydlení a z části pro nebytové prostory, ve druhém až pátém nadzemním podlaží budou byty různých velikostí. Parkování je navrženo ve dvou a půl podzemních podlažích.

Zdroj: tisková zpráva magistrátu města Ostravy

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email