Vzdělávání v oboru hliněného stavitelství v ČR

15. 3. 2018

Vzdělávání v oboru hliněných staveb zajišťuje v ČR Sdružení hliněného stavitelství, a to paralelně v kurzech „Poznej hlínu“, které probíhají každoročně od roku 2009 a jsou napojeny na mezinárodní evropskou výuku hliněných staveb, a nově také v rekvalifikačních kurzech akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Užití hliněného materiálu ve stavbách v ČR postupně vzrůstá. Rozšiřuje se užití hliněných omítek, vzrůstá užití barevných omítek a rozšiřuje se užití dekoračních prvků na stěnách. Staré hliněné domy se začínají opravovat, stagnuje zatím výstavba nosných konstrukcí zděných i dusaných, a to především kvůli chybějící legislativě. Postupně se zvyšuje množství hliněných směsí připravených ve výrobnách, vzrůstá počet řemeslníků, kteří se plně věnují provádění hliněných konstrukcí omítek, stěn i opravám hliněných domů. Užití hliněného materiálu ve stavbách se bude i nadále rozšiřovat při dodržení hlavní podmínky, a to je vysoká kvalita hliněných stavebních prací.

Výuka hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství, z. s., od samého počátku své existence usiluje nejenom o rozšiřování užití hliněného materiálu ve stavbách, ale především o zvyšování úrovně znalostí a jejich předávání odborné i laické veřejnosti. Za tím účelem spolupracovalo sdružení se zahraničními partnery na vytvoření odborného vzdělávání, které se týkalo nejprve výuky hliněných omítek, později se rozšířilo i na výuku výstavby a opravy hliněných konstrukcí. Odborným fórem hliněného stavitelství se staly mezinárodní konference Zdravé domy, které se konaly počínaje rokem 2005 v Brně, později se konají střídavě v ČR v Brně a na Slovensku.

Výuku hliněných omítek zahájilo Sdružení hliněného stavitelství (SHS), z. s., v roce 2009 v centru praktické výuky v Hostimi u Moravských Budějovic, kde probíhá v rozšířené podobě dodnes.

Celý článek doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc. z Fakulty architektury VUT Brno si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Dostupné je v tištěné podobě nebo online.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email