Zajímáte se o šindelové střechy? Navštivte workshop v Českém Krumlově

16. 9. 2019

Odborně metodický den na téma „Šindelová krytina na historických objektech – tradice, řemeslné zpracování, materiál a povrchová úprava“ se koná v pátek 11. října 2019 od 9:30 ve Studijním centru Český Krumlov na I. zámeckém nádvoří.

Součástí programu bude i metodická ukázka přípravy barvy a jejího nanášení na šindelovou krytinu v Zámecké zahradě u vyhlídky Paraplíčko, a to v podání restaurátora Luďka Dvořáka.

Šindelová střešní krytina byla – díky své snadné dostupnosti v horských a podhorských oblastech – jednou z nejrozšířenějších střešních krytin a po dlouhou dobu zásadně ovlivňovala podobu urbanizované krajiny měst i venkovských sídel.

Od konce 19. století byla velmi rychle vytlačována prudce se rozvíjející strojní výrobou pálených a cementových tašek. V Českém Krumlově, v souvislosti s jeho podhorskou polohou i se stagnací historického centra, zůstávala šindelová krytina poměrně běžně zastoupena až do poloviny 20. století. Četností jejího výskytu je v rámci České republiky toto město výjimečné i dnes.

Řadě umělců a fotografů v minulosti učaroval malebný obraz členitých dřevěných střech. Přestože je dnes nacházíme v mnohem skromnějším počtu, výrazně přispívají k výjimečné atmosféře historického města. Snaha o uchování šindelové krytiny jako tradičního materiálu má v památkové péči dlouhou tradici.

„Záměrem našeho workshopu je toto úsilí podpořit a vést debatu nad vhodným řemeslným a materiálovým zpracováním tak, aby byla zajištěna co nejdelší životnost střech i jejich místně charakteristický vzhled,“ uvádějí organizátoři akce.

Program:

I. teoretická část – Studijní centrum, SHZ Český Krumlov, I. zámecké nádvoří
9.30–10.00 Prezence účastníků
10.00–10.10 Zahájení workshopu
10.10–10.40 Nový trend v užití dřevěných šindelů na historických objektech David Javorský
10.40–11.10 Fenomén šindelových střech v Českém Krumlově Jiří Bloch
11.10–11.40 Tradice použití šindelové krytiny na Českokrumlovsku v obrazech i písemných dokladech Daniel Šnejd
11.40–13.00 Polední pauza
13:00–13.45 Nátěry olejových barev v památkové péči I. Luděk Dvořák
II. praktická část – Zámecká zahrada, vyhlídka Paraplíčko
13.45–15.00 Nátěry olejových barev v památkové péči II. Luděk Dvořák

Více informací včetně podmínek účasti na akci najdete na webu Národního památkového ústavu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email