Zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy na intenzívnej vegetačnej streche SKY PARK

24. 8. 2020

Projekt SKY PARK od svetovo uznávanej architektky Zahy Hadid charakterizuje nielen originálna architektúra, ale aj veľkorysé zelené plochy. Riešenie DELTA®-FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechu – ochranu, drenáž, hydroakumuláciu a filtráciu.

Výhodou riešenia DELTA®-FLORAXX TOP je rýchla a jednoduchá realizácia hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy vegetačnej strechy. Natavená filtračná textília zjednodušuje pokládku aj tým, že aplikácia strešného substrátu je možná okamžite po položení fólie.

Geotextília spoľahlivo ochráni nopovú štruktúru pred zanesením po priťažení zásypom. Vďaka tomu nedochádza k zníženiu hydroakumulačnej ani drenážnej funkcie vegetačnej strechy, ktorá je nevyhnutná pre udržanie optimálnej vlhkosti substrátu. Matúš Motko zo spoločnosti Konti, a. s., ktorá realizovala stavebné práce na projekte SKY PARK, si prácu s materiálom pochvaľuje: „Práca s fóliou nie je náročná. Zvládne ju aj amatér. Prvky netreba kotviť do podkladu, stačí ich priťažiť násypom. Diely do seba zapadajú, a preto je ich samotné spájanie jednoduché.“

Na projekte SKY PARK sa použilo viac ako 12 000 m2 fólie DELTA®-FLORAXX TOP, a to hneď v dvoch rôznych skladbách vegetačných striech. Spoľahlivý odvod vody z komplikovaného priestoru átria, ktoré tvoria vrstevnicovo zoradené betónové konštrukcie, zabezpečila neštandardná skladba vegetačnej strechy s použitím kameniva. V pavilóne C sa za pomoci fólie DELTA®-FLORAXX TOP realizovala vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev.

Info o materiáli:

DELTA®-FLORAXX TOP – dvojvrstvová hydroakumulačná a drenážna fólia s natavenou filtračnou geotextíliou pre vegetačné strechy. Jadro tvorí perforovaná nopová vrstva (oktagonálnej štruktúry) z polyetylénu s vysokou hustotou, na ktorej je natavená netkaná filtračná geotextília z polypropylénu. Výrobok sa vyznačuje vysokou hydroakumulačnou schopnosťou až 7 l/m² pri relatívne nízkej výške nopov len 20 mm, vysokou drenážnou kapacitou a vysokou pevnosťou v tlaku, až 200 kN/m².

Vegetačná strecha v átriu: aplikačný postup

1. Nosnú vrstvu v átriu na projekte SKY PARK tvorila železobetónová doska v spáde ošetrená penetračným náterom a zaizolovaná asfaltovým pásom. Hydroizolácia musí byť podľa predpisu FLL odolná proti prerastaniu koreňov.

2. Po optickej kontrole stavu strešnej plochy sa na podklad umiestnila ochranná vrstva – separačná geotextília a nopová fólia.

3. Pre zabezpečenie drenážovania z átriovej plochy bol na separačnú vrstvu umiestnený štrkový násyp s hrúbkou 200 mm s horizontálnym drenážnym potrubím.

4. Následne sa na štrkovú vrstvu umiestnila opäť separačná geotextília, aby sa zabránilo možnému preniknutiu substrátu do drenážnej štrkovej vrstvy.

5. Na ochrannú vrstvu sa voľne rozvinula rolka DELTA®-FLORAXX TOP. Kladenie prebieha geotextíliou smerom nahor.

6. Fólia DELTA®-FLORAXX TOP sa preložila v oblasti pozdĺžnych a priečnych spojov. Zachytením nopu do nopu sa vytvoril pevný spoj.

7. Nopovú štruktúru treba chrániť pred zanesením substrátom preložením geotextílie z protiľahlej fólie v mieste spojov. Prekrytie geotextílie je kľúčové pre zabezpečenie tak filtračnej, ako aj hydroakumulačnej funkcie.

8. DELTA®-FLORAXX TOP sa dodáva v rolkách so šírkou 2 m, pričom šírka geotextílie je 2,10 m. Dĺžka fólie je 10 m. Pri kladení na rovnú plochú strechu netreba fóliu rezať ani inak upravovať. V prípade potreby úpravy možno použiť bežné pracovné nástroje.

9. Na rozvinutú vrstvu DELTA®-FLORAXX TOP sa aplikoval strešný substrát premenlivej hrúbky.

10. Na vrchnej vrstve sa následne realizujú sadové úpravy vrátane modelácie do požadovaných tvarov, cez výsadbu stromov, trvaliek a cibuľovín až po položenie trávneho koberca.

Vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev Pavilón C – aplikačný postup

1. Pred kladením tepelnej izolácie musí byť strešná plocha (hydroizolácia) pozametaná a zbavená nečistôt. V pavilóne C projektu SKY PARK išlo o železobetónovú dosku v spáde ošetrenú penetračným náterom a zaizolovanú asfaltovým pásom v dvoch vrstvách. Tepelná izolácia z dosiek XPS sa aplikovala priamo na hydroizoláciu (systém plochej strechy s obráteným poradím vrstiev).

2. Deliaca a ochranná vrstva z geotextílie sa uložila priamo na tepelnú izoláciu ako ochrana pred mechanickým poškodením a za účelom oddelenia nekompatibilných materiálov.

3. Na ochrannú a deliacu vrstvu sa voľne rozvinula rolka hydroakumulačnej a drenážnej fólie DELTA®-FLORAXX TOP. Kladenie prebieha geo­textíliou smerom nahor.

4. Fólia sa tiež preložila v oblasti pozdĺžnych a priečnych spojov. Zachytením nopu do nopu sa vytvoril pevný spoj.

5. Nopovú štruktúru treba chrániť pred zanesením substrátom preložením geotextílie z protiľahlej fólie v mieste spojov. Prekrytie geotextílie je kľúčové pre zabezpečenie tak filtračnej ako aj hydroakumulačnej funkcie.

6. Výhodou fólie DELTA®-FLORAXX TOP je jej difúzna otvorenosť (hodnota Sd ca. 0,4 m), a tým použiteľnosť aj v skladbe obrátenej strechy.

7. Na rozvinutú hydroakumulačnú a drenážnu fóliu DELTA®-FLORAXX TOP sa priamo aplikoval strešný substrát.

8. Na vrchnej vrstve sa následne realizovali sadové úpravy vo forme trávového koberca.

Typová skladba intenzívnej vegetačnej strechy s použitím fólie DELTA®-FLORAXX TOP

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email